Autyzm dorosłych

Dorośli autyści – dorosłe osoby autystyczne

Niestety, często zapomina się o tym, że kiedy autystyczne dziecko dorośnie  nadal będzie osobą potrzebującą pomocy w codziennym życiu. Teraz tej pomocy potrzebują na przykład ci ludzie, którzy w latach 80 i 90 ubiegłego wieku byli dziećmi.

W tamtych czasach nie wszyscy lekarze mieli chociaż podstawową wiedzę o autyzmie. Dzieci bywały źle diagnozowane, a niewłaściwa, lub zbyt późna diagnoza skutkowała nieodpowiednią terapią z wszystkimi tego konsekwencjami. Nie istniały przedszkola ani szkoły, które uwzględniałyby specyficzne potrzeby małych autystów. Nie było terapeutów umiejących wesprzeć ich rozwój. Po pewnym czasie, zdesperowani rodzice sami zaczęli tworzyć ośrodki terapii i szkoły. Jednak potrzeby były znacznie większe niż możliwości i dlatego wiele dzieci nie mogło korzystać z zajęć, które były im bardzo potrzebne.

Dziś wszystkie te dzieci są już dorosłymi ludźmi. Zarówno te, które chodziły do szkoły wspomagającej ich rozwój, jak i te, które pod tym względem miały mniej szczęścia, potrzebują pomocy.

Co dalej ? Warsztaty terapii zajęciowej czy środowiskowe domy samopomocy. Praca czy błąkanie się na marginesie życia społecznego. Tzw. mieszkania chronione czy domy pomocy społecznej. To ważne pytania, ponieważ wieloletnie doświadczenia pokazują, że ignorowanie specyfiki autyzmu doprowadza do znacznego pogorszenie się funkcjonowania osób z ASD.

Fundacja na rzecz osób autystycznych Poznaj-Zrozum – dorośli autyści – dorosłe osoby autystyczne.