1161px-PKO_BP_noca

Światowy Dzień Wiedzy O Autyzmie

Wkrótce 2.IV.- Światowy Dzień Wiedzy O Autyzmie. Znowu wiele budynków w Polsce zostanie podświetlonych na niebiesko. Organizacje pozarządowe będą upowszechniać wiedzę na temat autyzmu i zachęcać do pomocy osobom dotkniętym tym zaburzeniem oraz ich rodzinom.

A my zapraszamy rodziców i opiekunów młodzieży oraz dorosłych osób z autyzmem, aby napisali jak z perspektywy lat oceniają stosunek naszego społeczeństwa do osób z autyzmem. Czy dostrzegają Państwo pozytywne zmiany w Waszym środowisku? Czy teraz czujecie się komfortowo w różnych sytuacjach życiowych: w urzędzie, sklepie, przychodni. Czy wśród Waszych sąsiadów, krewnych i znajomych możecie liczyć na pomoc i akceptację?A może czujecie się odrzucani i dyskryminowani? Napiszcie o tym.Wśród osób, które zechcą do nas napisać rozlosujemy nagrody-wspaniale pachnące wody toaletowe z Sephory.