O nas

Autyzm dorosłych, dorosłe osoby autystyczne, dorośli z autyzmem

Pełna nazwa : Fundacja Rodzice I Terapeuci Na Rzecz Osób Autystycznych Poznaj – Zrozum.

Nazwa skrócona: Fundacja Poznaj – Zrozum.

Podstawowe cele działania:

  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób autystycznych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.
  • Edukacja społeczna mająca na celu wzrost tolerancji i zrozumienia dla osób ze spektrum autyzmu.
  • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem , zaburzeniami pokrewnymi oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  • Działalność opiekuńcza, terapeutyczna, edukacyjna na rzecz osób autystycznych.

NIP : 5213745985

REGON: 365292698

Nr KRS: 634251

Raiffeisen Bank Polska, nr konta : 16175000120000000034837268

Rada Fundacji.

1. Beata Zawadzka.

2. Beata Sienkiewicz.

3. Norbert Ciosek.

 

Zarząd Fundacji.

1. Prezes- Marzena Moch.

2. Wiceprezes- Mirosław Moch.