Wsparliśmy

Pomogliśmy Zespołowi Szkół Specjalnych „Dać Szansę” STO kupić oprogramowanie do terapii komunikacji i zestaw pomocy do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej.

Dofinansowaliśmy obóz letni  dla uczestników zajęć  w Warsztatach Terapii Zajęciowej Orzycka prowadzonych przez Oddział Warszawski Krajowego Towarzystwa Autyzmu.         img-125135917

Wsparliśmy finansowo terapię dorosłej osoby autystycznej – T. Wojtalika, podopiecznego fundacji Avalon.

Dofinansowaliśmy obiady dla dorosłych autystów, podopiecznych fundacji Toto Animo. Posiłki, spożywane poza siedzibą organizacji, służą integracji  z lokalną społecznością.